מכונת חיתוך פלזמה 1560

  • 1560 Plasma Cutting Machine

    מכונת חיתוך פלזמה 1560

    אנו עושים קו זה שנים רבות, בעלי ניסיון עשיר וידע מקצועי, יאפשרו לכם לקבל את המכונה המתאימה ביותר עם התצורה הנכונה. יכולת זו יכולה לאפשר לך להימנע מטעויות רבות ולהימנע מצרות כלשהן. מפעל אחר בדרך כלל חסר ניסיון זה, ומביא צרות ללקוח האמיתי.

    אם משתמשים במכונת חיתוך הפלזמה כדי לחתוך את הארוחה העבה, עליכם להשתמש במערכת התאמת גובה הקשת, בעוד שמערכת כוונון הגובה שלנו משתמשת בחיישן הגבוה, דקה אחת יכולה לשלוח 12,000 אות לדקה ואילו מערכת כוונון גובה אחרת בדרך כלל שולחת 10000 אות לדקה, חיתוך איכות החיתוך טוב יותר יותר ממפעל אחר ומהירות חיתוך המלטה מהירה יותר מאותו מקור פלזמה כוח.